Royal Viking Hotel

Hotell in stockholm
Hotell i stockholm

KLP Eiendom har köpt en av Stockholms mest centrala fastigheter av RBS Nordisk Renting
(Royal Bank of Scotland). Ett hundratal bilder togs både av interiörer och exteriörer av dessa valdes ca 50 st ut till försäljningsprospektet.