Vi åker till Södertälje för att tillsammans med
Punkt & Co för att fotografera några  porträtt
till en serie annonser för Telgeakuten.

Besök hos doktorn
Besök hos doktorn