fotograf Åke Gunnarsson /VUE

Interiörfoto Svenska motor

Mälaråsen AB, ett företag under  Pareto, har förvärvat 3 st anläggningar av Upplands motor.
Bilden är från fotografering i Sollentuna inför försäljningen.