if Stockholm open
if Stockholm open
Att ta bilder av vatten är alltid en utmaning för en fotograf.
Bilden togs  i studion tillsammans med Jonas och Per ifrån ROI Division.
Det blev ganska blött innan vi blev nöjda med vattenstänket.
Vi fotograferade till en annons för Eurocard som är en av sponsorerna
i samband  med IF Stockholm Open den 16-24 oktober.