Västmanlands domstolar
Västmanlands domstolar

Den nybyggda fastigheten Samuel 2  i Västerås.
7 050 kvadratmeter.
Hyresgäst Västmanlands Tingsrätt.
Köpare är Hemfosa.
Leimdörfer var rådgivare till säljaren Vagner Sweden Holding AB.