Vi sitter på Café och väntar på snön.
Vi sitter på Café och väntar på snön.

Dan före dan, med vatten på fönstret.