Arkitektur – ett skolexempel

Formad med omsorg
Formad med omsorg

Byggnaden som är ritad av Charles Edouard och Léonie Geisendorf och  har stått öde och stängd i flera år.
Arkitektur- och designcentrum i Stockholm slog upp portarna och visade interiörerna en sista gång innan skolan byggs om till studentbostäder.